Privacybeleid

AD-Heeze streeft ernaar om de persoonlijke gegevens die verwerkt worden in de arbeidsdeskundige rapportages en de verslagen als casemanager maximaal te beschermen. Dit in de overtuiging dat het om zeer persoonlijke gegevens gaat, met name de medische belastbaarheid. Transparantie op het gebied van persoonlijke gegevens acht ik belangrijk.

Welke persoonlijke gegevens ik verzamel en verwerk

Voor een arbeidsdeskundig advies zijn de volgende gegevens van belang:

  • Naam
  • Adres
  • Geboortedatum
  • Contactgegevens
  • De medische belastbaarheid, zoals aangegeven door de bedrijfsarts of verzekeringsarts.
  • Opleiding
  • Arbeidsverleden
  • Functiegegevens zoals inhoud, taakbelasting, werkomstandigheden en salaris.
  • Visie van de werkgever en de werknemer op het functioneren en de toekomstverwachtingen.
  • Conclusie

Waarom ik persoonlijke gegevens verzamel en verwerk

De gegevens zijn nodig om een arbeidsdeskundig oordeel te kunnen onderbouwen. Er wordt gewerkt met in acht neming van de gedragscode Arbeidsdeskundigen (SRA).

Hoe ik persoonlijke gegevens gebruik en bewaar

De verslagen worden bewaard in Pluform en zijn alleen toegankelijk voor de cliënt en ondergetekende. Er wordt gewerkt met de zwaarste beveiligingsmogelijkheden. De gegevens worden 7 jaar bewaard.

Wanneer en met wie ik persoonlijke gegevens deel

De opdrachtgever en de cliënt ontvangen een concept exemplaar en hebben 5 dagen de gelegenheid om verkeerde of onvolledige gegevens te door te geven. Vervolgens wordt het eindrapport opgeslagen en gedeeld met de opdrachtgever en cliënt.