Plan Van Aanpak AD-Heeze

Plan van Aanpak

De bedrijfsarts stelt een Probleemanalyse op. Aan de hand hiervan maken de werkgever en de werknemer het Plan van Aanpak. Zij kunnen het beste vaststellen wat er op de werkplek geregeld kan worden om het verzuim te beperken. AD-Heeze biedt begeleiding bij het opstellen en de evaluatie van dit plan. Bij een Plan van Aanpak dient duidelijk te zijn wat de concrete werkzaamheden van de werknemer inhouden. Aan de bedrijfsarts wordt een inschatting van de belastbaarheid van de werknemer gevraagd om te beoordelen of er passende werkzaamheden aangeboden kunnen worden.

AD-Heeze stelt een functiebeschrijving op aan de hand van de dagelijkse werkzaamheden, de functiebelasting en de functieomstandigheden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de CBBS- methodiek, zoals ook wordt geadviseerd in het format Probleemanalyse van het UWV. Ik bied ondersteuning bij het evalueren en eventueel bijstellen van het Plan van Aanpak om te zorgen dat het dossier Poortwachterproof blijft.

Neem contact op met AD-Heeze.

Heeft u ondersteuning nodig bij het voeren van verzuimgesprekken?

Lees meer over Casemanagement   

Wilt u antwoord op vragen omtrent (het verminderen van) verzuim?

Lees meer over Arbeidsdeskundig Onderzoek