Arbeidsdeskundig Onderzoek AD-Heeze

Arbeidsdeskundig Onderzoek

Dit onderzoek geeft antwoord op vragen als:

  • Is het werk van de werknemer nog passend bij de medische inzetbaarheid?
  • Kan het werk van de werknemer alsnog passend gemaakt worden?
  • Zijn er binnen de organisatie passende werkzaamheden voor de werknemer te reserveren?
  • Zijn er mogelijkheden om de werknemer te begeleiden naar passend werk bij een andere werkgever?

Als vanaf de probleemanalyse de passendheid van de functies besproken is, kan het arbeidsdeskundig onderzoek beperkt blijven tot de eerstejaars evaluatie. De methodiek maakt het immers mogelijk om ook gedurende het eerste jaar de geschiktheid voor werk te beoordelen.

Neem contact op met AD-Heeze.

Heeft u ondersteuning nodig bij het voeren van verzuimgesprekken?

Lees meer over Casemanagement   

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een plan van aanpak?

Lees meer over Plan van Aanpak