Arbeidsdeskundige AD-Heeze

Beperk verzuim

Verzuim is in menselijk en financieel opzicht te kostbaar om volledig aan  anderen over te laten.  U als werkgever houdt graag het initiatief en daarom informeert u tijdig de  bedrijfsarts over de functie van de werknemer.  U heeft immers behoefte aan een concreet advies zodat u zelf,  samen met uw werknemer,  het Plan van Aanpak kunt opstellen.  Want u kent de werksituatie het beste en deelt uw visie graag met de bedrijfsarts. AD-Heeze geeft op het juiste moment ondersteuning en advies over arbeid, inkomen en procedures aan werkgevers in de regio Eindhoven-Helmond-Weert. Bijvoorbeeld in de vorm van casemanagement, waarbij ik de leidinggevende ondersteun bij vragen rondom het verzuim. Tevens bied ik begeleiding aan de werkgever en werknemer bij het opstellen en evalueren van een plan van aanpak om het verzuim te beperken. Daarnaast verricht ik arbeidsdeskundig onderzoek dat antwoord geeft op veelgestelde vragen rondom de wettelijke verplichtingen.

Hoe kan AD-Heeze u helpen?

Als werkgever zet u zich dagelijks in om de juiste werknemers aan te trekken en te behouden voor hun taken. Als het verzuim voortkomt uit een disbalans tussen werkbelasting en belastbaarheid, kunt u tijdig maatregelen nemen in overleg met de werknemer. MKB-bedrijven ondersteun ik bij het nemen van de eigen regie. Als leidinggevende wilt u dat de bedrijfsarts op de hoogte is van de functie, de functieomstandigheden,  de functiebelasting en het functioneren. Ik ondersteun u op het moment dat u vragen heeft over de Wet- en regelgeving, het maken van functieprofielen, het opstellen van een plan van aanpak, het inschakelen van professionals en vragen over uitkeringen en de vergoeding van de re-integratiekosten. Gewoon door even langs te komen.

Diensten

Casemanagement
Op het juiste moment een steun in de rug

Zo helpt Casemanagement u   
Plan van Aanpak
Communiceren over knelpunten en oplossingen

Lees meer over Plan van Aanpak   
Arbeidsdeskundig Onderzoek
De juiste stappen om aan het werk te blijven

Antwoord op uw vraagstukken   

Voor grotere organisaties

Samen met Icares Professional ontwikkelt AD-Heeze het databestand Icares-Arbeid. Icares Professional beschikt al over een bestand met gegevens van 3500 beroepen, waaronder de werkbelasting.  Dit bestand vormt een aanzet om specifieke functies bij organisaties in beeld te brengen. Hierdoor is het mogelijk om de bedrijfsartsen en het UWV te informeren over de belasting in functies binnen een organisatie. Deze informatie is van essentieel belang voor het arbeidsdeskundig onderzoek. Het bestand van Icares-Arbeid wordt gevuld door de professional bekend met CBBS op basis van functie-analyses of arbeidsdeskundige rapportages. Op Icares-Arbeid kan door werkgevers, arbodiensten of zelfstandig arbeidsdeskundigen een licentie worden genomen. Vraag hier een demo aan voor Icares Arbeid of klik op onderstaande afbeelding.

Over AD-Heeze

AD-Heeze wordt vertegenwoordigd door Lambert Janssen, arbeidsdeskundige sinds 1982. Ik heb ervaring met werkgevers en werknemers bij o.a. de overheid, in diverse sectoren binnen de techniek, in de agrarische sector, het MKB en onderwijs. Werkgevers waren ABP, Re-integratiebedrijven en Arbodiensten. Lees meer over mijn drive en uw belang bij het verminderen van verzuim.

Lees verder   

Neem contact op

Neem  vrijblijvend contact op met AD-Heeze over casemanagement, het opstellen en evalueren van een plan van aanpak en arbeidsdeskundig onderzoek.

Neem contact op